Co nabízíme

Základní informace:

Výuka a výcvik všech skupin řidičského oprávnění mimo kombinaci B+E. Ceny základních a obvykle žádaných skupin a podskupin naleznete ve složce „Základní ceník“. Autoškola je Akreditovaným školícím střediskem.

Přihlášení do kurzu upřednostňujeme formou osobní domluvy. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech nebo osobně v místě autoškoly (v době příslušející „Hodinám vyhrazených pro veřejnost“).

Všem účastníkům kurzů nabízíme možnost zakoupení, nebo zapůjčení veškerých učebních pomůcek.

Výcviková vozidla:

 • Jawa 125 Travel, vlastní vozidlo
 • Honda CB500, vlastní vozidlo
 • Suzuki GSF 650, vlastní vozidlo
 • Yamaha YBR 250, vlastní vozidlo
 • Škoda Roomster, vlastní vozidlo
 • Škoda Rapid, vlastní vozidlo
 • Ford Focus, vlastní vozidlo
 • Škoda Fabia, vlastní vozidlo
 • MAN 19.403 Silent, v pronájmu
 • Karosa C 734.1340, v pronájmu
 • Zetor 7011, v pronájmu
 • přívěsná vozidla

Skupiny řidičských oprávnění:

Vymezení skupin řidičských oprávnění (od 19. ledna 2013)

Sk.

Vozidla spadající do dané skupiny

Minimální
věk pro udělení

Zahrnující oprávnění

AM

 • motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h
  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, 
  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 
  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

15 let

---

A1

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

16 let

AM, B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A2

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 

18 let

AM, A1

A

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 • čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

24 let,

21 let (pro tříkolová),

20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

 

AM, A1, A2, B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

B1

 • čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,

17 let

AM, A1 tříkolová

B

 • motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2 a A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

18 let

AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1

C1

 • motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

18 let

AM

C

 • motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

21 let,

18 let (jen pro stanovená vozidla)*),

18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM, C1

D1

 • motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

21 let

AM

D

 • motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

24 let,

21 let (jen pro stanovená vozidla)*),

21 let (jen pro stanovené případy)**),

23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM, D1

B+E

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg

18 let

AM

C1+E

 • jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  • z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

18 let

AM, B+E

C+E

 • jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

21 let,

18 let (jen pro stanovené případy)**)

AM, B+E, C1+E, D+E (jen pro držitele D)

D1+E

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

21 let

AM, B+E

D+E

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

24 let,

21 let (jen pro stanovené případy)**),

23 let (jen pro stanovené případy)***)

AM, B+E, D1+E

T

 • traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

17 let

---

Poznámka:

Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Vysvětlivky:

*)        Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**)      Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***)    Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.